Photography"> random picks
Schaden.com - Projects * Publishing * for International Contemporary Photography

 

Out of the Ordinary / Extraordinary
Japanese Contemporary Photography
SC 19x26 cm 78p.
The Japan Foundation 2004

Sorry, sold out -

Mit Fotos von Ishiuchi Miyako, Okada Hiroko, Onodera Yuki, Sawada Tomoko, Sugiura Kunie, Takano Ryudai, Chin Yo Mi, Hishikari Shunsaku, Yokomizo Shizuka, Motoda Keizo, Yoneda Tomoko

 


random picks